Jak vzniká stát a jaké jsou jeho funkce: stručný přehled hlavních teorií

Problematika formování a rozvoje státustarosti filozofové nejsou jedno tisíciletí. Poprvé tato otázka byla vznesena ve starověkém Řecku, kdy systém řeckých polisů byl na vrcholu své moci.

jak vzniká stát a jaké jsou jeho funkce

Jak vzniká stát a jaké jsou jeho funkce?

Ve světové politické vědě existuje několikzákladní teorie vysvětlující potřebu vzniku státu. Odcházející zjevně zastaralé paternalistické, teologické a patriarchální, stojí za to soustředit se na teorie, které jsou dnes důležité.

Patří sem:

  • sociologické;
  • násilné;
  • přírodní a právní.

Většina teorií vysvětlujících, jakstát a jaké jsou jeho funkce založené na skutečnosti, že na určité úrovni rozvoje společnost potřebuje profesionální správu.

Základní teorie původu

Rozdíly procházejí podle podmínek, za kterých se to dělá.administrace. Sociologické teorie pocházejí ze smlouvy uvnitř společnosti, že její představitelé jsou připraveni vzdát se části svých práv a omezit násilí vůči sobě navzájem a přenést toto právo na vládnoucí třídu.

Násilná teorie, obzvláště populární ve století XlX, zahrnuje neoprávněné zabavování moci nejsilnějšími členy komunity a zavedení úplné kontroly nad jejími členy.

Přírodní-právní teorie, přesvědčenáobhajovaný Hobbes, vychází ze skutečnosti, že společnost primitivních lidí ve stavu neřízeného chaosu a války všech proti všem. V takové situaci, řekl, bylo přirozené zastavení boje a odmítnutí jediného zájmů.

státu

Státní teritorium je hlavním znakem jeho solventnosti

Jakákoli teorie se snaží vysvětlitvznik státu, každá z nich znamená povinnou přítomnost kontrolovaného území, dokonce i toho nejmenšího. Nakonec se dozvídáme, jak se stát formuje a jaké jeho funkce jsou zčásti díky hmotné kultuře lidstva, která se zachovává na určitých územích.

V moderní společnosti však existujekonsensus o tom, že osobní zájmy jsou důležitější než státní zájmy a samotná fráze "státní zájmy" vyvolává podrážděnost ve západních demokratických společnostech. V tomto případě jsou hlavními funkcemi státu ochrana práv a svobod občanů, jejich života, majetku a zdraví. Všechny pobočky státní moci by měly pracovat společně, ale rovnováha mezi sebou. Tímto způsobem je pro obyvatelstvo nejvhodnější, aby bylo možné uplatňovat svá práva a svobody.

Pochopení, jak se stát formuje a jaké jsou jeho funkce, je mimo jiné nezbytné vytvořit ty nejlepší správní instituce v moderní společnosti.

Líbí se:
0
Každý stát je charakterizován ...
Definice a typy funkcí ve stavu
Externí funkce stavových cest
Metody státní regulace
Vídeňská úmluva
Známky právního státu.
Původ státu a práva - teorie,
Typy státu a jeho typy jako důvody
Podstata a funkce financí.
Nejlepší příspěvky
nahoru