Co znamená pojem "svobodná společnost"? Svobodná společnost: různé modely

Pro každou osobu je vlastníkoncept svobodné společnosti: svoboda myšlení, právo na volbu, svoboda od stereotypů ... Společnost považovaná za nejvíce žádoucí v moderním světě, která je zbavena vládních vazeb a nadměrné tyranie ze strany úřadů.

Společnost zdarma

Utopie

Kompletní volné myšlení, nedostatek překážeknapadá něčí nápady, nízká úroveň vlivu různých mocenských struktur na jednotlivce - to vše, podle mnoha let výzkumu, nemůže být plně realizováno v rozumné společnosti. Většina vědců považuje svobodnou společnost za utopii, ale to proto, že v určitém rámci není možné uskutečnit takový sen, protože v každém případě budou porušována práva jiných lidí.

Například při zvažování někoho jinéhonávrhy někteří lidé budou nešťastní a vyjadřují svou nespokojenost přímo autorovi myšlenky. Vzhledem k neopodstatněnosti takového protestu nemůže důležitý zákon vstoupit do právní síly, která je plná inhibice dalšího rozvoje společnosti.

Termín "svobodná společnost": co lidé rozumí?

Volná společnost

Pro mnohé je tento koncept spojenemancipace v chování, při výběru sexuálního partnera (bisexualita, homosexualita), stejně jako anarchie a úplné bezpráví. Zřídka jedinci dokáží plně pochopit, co je svobodná společnost skutečně. Pojem takových sociálních skupin je tímto způsobem rozčleněn: práva státu jsou omezená, má příležitost zasáhnout do života jednotlivce v případě nutnosti zachovat normální fungování a rozvoj společnosti. To znamená, že mocenské struktury, které reprezentují moc, mohou ovládat osobu pouze tehdy, pokud existuje možná hrozba ze strany jejích osob.

Známky svobodné společnosti

Svobodně myslící společnost, kde je klíčová postavajsou lidé a jejich potřeby, nemohou se vyvíjet bez určitých faktorů. Svoboda každého člena společnosti, je nejen jeho právo volby, ale také schopnost působit jako ho to potěší, samozřejmě v rámci stanovených zásad a morálky.

Různé modely volné společnosti

Za znaky se považují:

 • Svoboda podnikatelské činnosti.
 • Velké množství politických stran zastupujících zájmy různých vrstev populace.
 • Demokracie, zvolená jako hlavní volba pro řízení státu.
 • Každodenní život občanů je regulován dálkově pomocí obecně uznávaných demokratických zákonů a morálních norem.

Koncept svobodné společnosti

Sociologické modely společnosti

Různé modely svobodné společnosti, stejně jako jiné sociální skupiny, jsou uvedeny níže:

 • Funkcionář. Společnost je stabilní a relativně stabilní, integrovaná struktura. Skládá se ze společnosti, jejíž činnost směřuje k zajištění stability, při zohlednění hodnot lidí.
 • Sociokulturní. Sjednocuje doktrínu člověka ze sociologie a antropologie. Zde jsou důležité následující aspekty: morálka, sociální normy, role člověka v životním prostředí, rodina, vztah mezi lidmi.
 • Konflikt. Společnost se neustále mění, její změny mohou být individuální nebo rozsáhlé. Sociální konflikty jsou nevyhnutelné, protože společnost je založena na nuceném podnícení některých jednotlivců k druhým.

Příklady

Navzdory skutečnosti, že samotný koncept svobodné společnosti je považován za utopii, existují dva typy systémů politického řízení používané v různých státech. Příklady svobodné společnosti:

 • Liberální stát.
 • Demokratický stát.

Zdarma může být také nazýváno občanskéspolečnosti. A z historie, jako příklad, by bylo možné přivést SSSR. Ale tady je tu jedna nuance. Od vzniku sovětské země se slovo "svoboda" objevilo prakticky ve všech sloganech různých stran. Časem však bylo jasné, že obyvatelstvo státu se sotva může nazývat svobodnou společností. Nepochybně byla v některých aspektech přítomna utopie, ale orgány stále prováděly úplnou kontrolu nad svými občany (KGB, zpravodajská služba, "bdělí spoluobčané", vigilanti).

Příklady volné společnosti

Demokratický stát

Demokracie je základním způsobem řízenízemě obecně a zejména členy různých sociálních skupin. Jedná se o poměrně složitý, mnohostranný pojem. Společnost, která je zbavena nadměrné pozornosti ze strany spravedlnosti a zároveň je zaměřena na realizaci vůle, touh a zájmů lidí, je demokratická. V moderní politice se zřídka stávají státy, které si zvolí výhradně demokratický režim.

Symptomy

Svobodná a demokratická společnost nemůže bez určitých podmínek existovat. Jeho vývoj je přímo spojen s přítomností:

 • Volební právo (a pro každého člena společnosti).
 • Rovnost, svoboda projevu.
 • Státní moc, zcela závislá na názoru a vůli lidí.
 • Strany, organizace, které splňují preference a zájmy občanů.

Liberální stát

V liberalismu je výsadou svobodaosobnost každého jednotlivého občana. A demokracie, různé morální zásady a základy jsou prostředky k dosažení svobody. V liberálním stavu nejsou přijatelné žádné pokusy orgánů o kontrolu nad duchovními, ekonomickými aktivitami obyvatelstva. V politickém režimu tohoto druhu je však jedna věc: společnost bez tlaku ze strany donucovacích orgánů a jiných mocenských nástrojů není zcela svobodná. Stát stále ovládá jednotlivce, jako kdyby řekl: "Můžete změnit a udělat cokoliv, ale nemůžete změnit moc." Liberální režim je považován za nestabilní, přechodnou formu vlády.

Symptomy

Liberalismus se vyznačuje těmito rysy:

 1. Politická nestabilita.
 2. Stálé utváření různých propagandistických opozičních stran.
 3. Rozdělení moci na soudní, výkonné, legislativní, aby chránili občany před možným výtržností ze strany všech struktur.
 4. Provádění programů, které nemají sílu a popularitu mezi lidmi.
 5. Výzva k volným tržním vztahům, uznání soukromého majetku.
 6. Přijetí práv a svobod lidí, rozvoj nezávislých zdrojů informací od úřadů.
 7. </ ol </ p>
Líbí se:
0
Tolerance je lékařský termín. Specificita
Společnost jako dynamický systém
V jakém smyslu je tento pojem používán
Demokratická společnost, náznaky demokracie
Preindustriální společnost
Společnost: klasifikace v různých sférách
Co je informační společnost a jak to je?
Občanská společnost je sebeurčení
Co je společnost a z čeho se skládá?
Nejlepší příspěvky
nahoru