Metody výzkumu v psychologii

Metoda znamená soubor metod a metod, scož pomáhá dosáhnout cíle stanoveného ve studii. Hlavním cílem psychologie je studium lidské psychie, proto jsou všechny metody této vědy zaměřeny na dosažení tohoto cíle.

Protože je v psychologii přidělenněkolik směrů, pak vystupují v různých skupinách a jednotlivé metody výzkumu v psychologii: praktické, aplikované, výzkumné. Tato klasifikace výzkumných metod v psychologii zohledňuje povahu výzkumné práce, během níž se aplikují určité metody.

Po dlouhou dobu byla psychologie považována za filozofickouvědy. Existoval tedy názor, že vnitřní svět je možné poznávat pouze subjektivně, introspekcí, pozorováním člověka, popisem významných jevů a následným vyvozením závěrů na základě těchto údajů. Proto byly první metody výzkumu v psychologii výlučně subjektivní, nedostatečně spolehlivé a nepřesné. V souvislosti s tím psychologie dlouhodobě nepoužívala experiment.

Časem je předmětem psychologické vědyse změnilo. Hlavním úkolem psychologie byla studie duševní činnosti, která je pro člověka charakteristickou. Duševní procesy byly považovány za nástroje, kterými se člověk orientuje ve skutečnosti, ví a vnímá. Studium procesů psychiky začalo používat metodu pozorování chování lidí v přírodních podmínkách nebo experimentálních situacích. V souvislosti s tím byly uvedeny do oběhu nové metody výzkumu v psychologii.

K těmto metodám je především metodastrukturální analýza. Spočívá v tom, že úloha je stanovena před osobou a psycholog pozoruje a sleduje způsoby, jak je vyřešit, a analyzuje strukturu duševní činnosti. Tato metoda je složitá a vyžaduje přímé nebo nepřímé pomocné techniky.

Experimentální-genetická metoda je omezena na studium mechanismu tvorby duševního procesu pozorováním osoby v různých situacích.

Experimentálně patologická metoda se používá ke zkoumání psychické osobnosti, která prošla patologickými změnami.

Spolu s tak složitými a náročnými metodamiexistují také krátkodobé metody výzkumu v psychologii. Patří mezi ně psychologické testy, které jsou určeny pro kvalitativní a kvantitativní posouzení psychie.

Psychologie zkoumá velmi rozmanité, složitéa podivné jevy, které je obtížné studovat. Metody výzkumu jsou integrované metody pro širokou škálu vědy: filozofii, sociologii, fyziky, informatiky, matematiky, Kybernetika, lékařství, fyziologie, biologie, historie a další.

Ve druhé polovině 20. století byla psychologieAplikace metod přesných a přírodních věd byla od filozofického oddělena do nezávislé vědy a v této souvislosti se začala aktivně rozvíjet. Byly objeveny štíhlé vědecké teorie. Zavedení laboratorních experimentů a měření do psychologického výzkumu pomohlo přeměnit psychologii na přesnější, prakticky užitečnou vědu.

Od konce 80. let. XIX století. v psychologii byly pro provádění experimentálních studií v laboratorních podmínkách použity různé technické prostředky. Nejprve byly použity mechanické přístroje, od počátku dvacátého století - elektrické, dnes - elektronické, video, rádio a další moderní zařízení.

Neztraťte jejich význam dnes atradiční metody shromažďování informací: vlastní pozorování, pozorování, průzkum. Pomáhají zachytit to, co je mimo moc rozumět nástrojům. Velmi populární testy, které jsou specializovanými metodami psychodiagnostického vyšetření. S jejich pomocí se studuje psychologie různých lidí, srovnávací a diferencované odhady. Tyto metody výzkumu ve vzdělávací psychologii jsou například používány velmi široce a vykazují vysokou účinnost.

Líbí se:
0
Základní metody věkové psychologie
Základní metody psychologie jako nástroj
Co je rozdílová psychologie?
Jaká je paradigma v psychologii a sociologii?
Metody empirického výzkumu
Metody sociologického výzkumu
Metody psychologie v poznání psychických
Kvantitativní a kvalitativní metody
Nejdůležitější obecné vědecké metody
Nejlepší příspěvky
nahoru