Speciální teorie relativity. Základy

Začátek jeho vývoje je zvláštní teorieRelativita přijat na začátku 20. století, a to v roce 1905. Její základy byly zohledněny v práci Alberta Einsteina: „Na elektrodynamiky dojemných těl“.

speciální teorie relativity
S pomocí této základní práce, vědcevznesla řadu otázek, které v té době neměly žádné odpovědi. Například navrhl, aby Maxwellovo učení plně neodpovídalo skutečnosti. Koneckonců, interakce podle zákonů elektrodynamiky mezi vodičem s proudem a magnetem závisí výhradně na relativitě jeho pohybu. Ale pak existuje rozpor se stanovenými názory, že tyto dva případy vzájemného ovlivňování by měly být striktně vymezeny. Na základě těchto závěrů předkládá předpoklad, že všechny souřadnicové systémy, které závisí na mechanických mezích, ve stejném rozsahu, a někdy i více, závisí na optických a elektrodynamických zákonech. Tento závěr označil Einstein za "princip relativity".
postuláty speciální teorie relativity

Základní prvky speciální teorierelativita se stala revolučními předpoklady, které položily začátek zcela nového kola vývoje fyzikálních věd. Vědec zcela odvrátil klasické představy o absolutismu času a prostoru a relativnosti Galilea. Udělal také krok k potvrzení úrovně teorie empiricky ověřené rychlosti světla Hertzových končetin. Založil základy pro studium nezávislosti rychlosti a směru pohybu světelného zdroje.

K dnešnímu dni je zvláštní teorie relativityumožňuje velmi urychlit proces studia vesmíru. Doktrína vyvinutá Albertem Einsteinem umožnila odstranit mnoho protikladů, které vznikly na počátku dvacátého století ve fyzice.

Hlavním cílem sledovaným speciální teorií relativity je poskytnutí instalace

prvky speciální teorie relativity
spojení mezi prostorem a časem. To značně zjednodušuje pochopení celého světového řádu, zejména a obecně. Postulátů speciální teorie relativity nám umožňuje pochopit mnoho jevů: snížení doby trvání a délky při pohybu těla, zvýšení tělesné hmotnosti u tempa růstu (hmotnostní defekt), nedostatečná komunikace mezi jednotlivými událostmi, které se konají v jednom okamžiku (pokud jsou ve zcela odlišných bodů časoprostoru kontinuum). To vše vysvětluje skutečností, že maximální rychlost šíření jakýchkoli signálů ve vesmíru nepřekračuje rychlost světla ve vakuu.

Zvláštní teorie relativity určuje,že hmotnost fotonu v klidu je nula, což znamená, že jakýkoli pozorovatel třetí strany nikdy nebude schopen předjet foton při superlumuminální rychlosti a bude se moci dále pohybovat spolu s ním. Proto je rychlost světla absolutní a není schopna ji překonat.

Albert Einstein dal nový kvalitativní skok ve vývoji fyzikálních věd po celém světě a v měřítku vesmíru.

Líbí se:
0
Teorie relativity - co je to?
Teorie relativity je jednoduchý jazyk.
Co se nazývá relativistické zpomalení
Obecná relativita: od
Kvantová fyzika a její vztah
Relativistická hmotnost částice
Warp-engine - nedosažitelný luxus nebo
Teorie relativity Einstein a nová
Teorie relativity a černé díry v
Nejlepší příspěvky
nahoru