Nejdůležitější obecné vědecké metody výzkumu

Věda je skutečnou znalostí, zálohovanáteoretický a praktický výzkum, který je často charakterizován jako teoretická a empirická úroveň poznávání. Existují různé metody získávání vědeckých poznatků, ale stále se liší několik nejdůležitějších kategorií:
1) Univerzální nebo filozofické metody patřící k nejširší skupině.
2) Obecné vědecké metody výzkumu, aplikacecož je možné v jakékoli oblasti vědeckého výzkumu. V této kategorii se kryje s předchozí, avšak s hlavním rozdílem - vědeckých metod používaných při určitých fázích získávání vědeckých poznatků. Podle vědeckých metod výzkumu patří analýza a syntéza, indukce a dedukce, a další.
3) Zvláštní metody použitelné v konkrétní vědecké oblasti nebo v samostatné vědě. Typickými příklady jsou experimenty v chemii a fyzice, biologické metody výzkumu a tak dále.
4) Soukromé metody používané k řešení jednoho konkrétního problému.

Obecné vědecké metody výzkumu na empirické úrovni odlišují experiment a pozorování.

Pozorování se týká metod cílenévnímání činností přírodních prvků, člověka, jakož i dalších jevů a procesů, v nichž je vyloučeno jakékoli vnější působení. Před zjištěním jsou kladeny určité požadavky:
- systémové,
objektivita,
- přísná orientace myšlenky, tedy její jedinečnost,
- správnost pozorovaných procesů a jevů musí být potvrzena jinými metodami vyšetřování.

Podle předložených požadavků, pozorováníideálně vhodná v případě, kdy není možné nebo by neměl ovlivňovat průběh procesu. Pro takové účely bylo vytvořeno mnoho nástrojů, které nejen umožňují posílit smyslové orgány, ale také osvobodit tok procesu od subjektivismu při hodnocení.

Obecné vědecké metody výzkumu vyžadují nejenpopis pozorovaných procesů, ale i měření. Pozorování, doprovázené použitím nástrojů, jejichž výsledkem jsou nejčastěji tabulky, grafy, oscilogramy atd., Vyžadují mimo jiné jejich interpretaci. To platí jak pro experiment, tak pro pozorování.

Obecné vědecké metody výzkumu se týkajía také různé experimenty, tj. experimenty prováděné za specifikovaných a kontrolovaných podmínek. Vycházejí z předpokladu nebo hypotézy, které vám umožňují nastavit úkol a vysvětlit výsledky. Výhoda experimentu spočívá v možnosti ovlivnit průběh procesu, což umožňuje změnit podmínky, studovat fenomén v "čisté podobě" a reprodukovat stejný výsledek za stejných podmínek.

Obecné vědecké metody výzkumu neznamenajípouze získávání dat, ale také jejich interpretace, pro které je nutné systematizaci dostupných dat. Pro systematizaci, analýzu a syntézu jsou nejčastěji používány dedukce a indukce.

Použití jakýchkoli metod vyžaduje odlišnéfunkce vědeckého výzkumu. Patří sem popis, vysvětlení a prognóza. Z toho důvodu lze vidět, že praktické údaje samy o sobě nelze vyloučit, proto teoretické a empirické metody vždy spolupracují. Všechna data získaná v důsledku experimentu nebo pozorování jsou shromážděna a systematizována, aby bylo možné předvídat možnost toku procesu za určitých podmínek. Na základě těchto údajů je možné realizovat takovou funkci vědeckého výzkumu jako prognózování. Standardním příkladem je předpověď počasí, která vychází z dat získaných ze satelitů, které jsou zpracovávány na základě speciálně navržených počítačových programů. Programy byly vytvořeny na základě dlouholeté práce vědců, kteří systematizovali informace a odhalili hlavní trendy, které umožňují vyvodit závěry o změnách teploty.

Líbí se:
0
Co je rozdílová psychologie?
Metody empirického výzkumu
Metody ekonomického výzkumu
Obecné vědecké metody poznání. Při hledání
Metody sociologického výzkumu
Moderní výzkumné metody jako základ
Různé metody historického výzkumu
Kvantitativní a kvalitativní metody
Metody teoretických znalostí
Nejlepší příspěvky
nahoru