PEST analýza: příklad aplikace

Analýza PEST je jedním z nástrojůmarketing, který se používá k vyšetřování vnějších faktorů ovlivňujících činnost společnosti. Je efektivní při vytváření dlouhodobých strategií a plánů.

Příklad analýzy škůdců
Analýza PEST je zaměřena na studium následujících oblastí:

"P" (politika) je politika;

"E" (ekonomika) - ekonomika;

"S" (společnost) - společnost, sociální vztahy;

"T" (technologie) - technologické aspekty.

Je také znám jako analýza STEP, alejeho podstata se z toho nezmění. Mnoho obchodníků rozšiřuje své environmentální studie, které se aplikují na obecnou studijní analýzu dalších oblastí společenské aktivity.

Tento typ výzkumu, na rozdíl od analýzy swotů, je zaměřen na studium vnějších faktorů, které přímo nebo nepřímo ovlivňují činnost společnosti.

Politický rozměr

PEST-analýza založená na studiu politickýchsituace může pomoci včas reagovat na změny legislativní nebo daňové složky v činnostech podniku. Díky obdrženým informacím v co nejkratším čase získá společnost konkurenční výhodu a může se soustředit na další důležitější aspekty. Politický aspekt, který je součástí analýzy PEST, jejíž příklad lze vidět pouhým okem, výrazně ovlivňuje činnost každé společnosti.

analýza swotů
Ekonomický aspekt

Za prvé, vnější faktoryekonomické prostředí, které utvářejí finančního prostředí není jen jediný podnik, ale i země jako celku. Ceny energií, deficit rozpočtu, daňových předpisů, a další - to jsou oblasti, které zkoumá škůdců analýzy. Příkladem jejich vliv na činnost společnosti může být viděn v míru inflace, což vede k odpovídajícím změnám v cenách průmyslových výrobků a poskytovaných služeb.

Sociální rozměr

Analýza PEST, jejíž příklad je ve studiispotřebitelské preference a očekávání, tvoří produktové portfolio společnosti. Behaviorální a kulturní faktory výrazně ovlivňují obchodní aktivity firmy. Například zboží, které je poptávka mezi obyvateli západního regionu, může být zcela negativně akceptováno lidmi arabského světa.

Analýza škůdců podle příkladu
Technologický aspekt

Inovační technologie vždy dávají obrovské množstvíkonkurenční výhodu pro ty, kteří je vlastní. Z tohoto důvodu je třeba pečlivě sledovat vznik nových technologií v oblasti společnosti. Kromě toho je důležité analyzovat přítomnost nebo možnost vzhledu zboží, které může eliminovat potřebu vyráběných výrobků. Nesprávně provedená analýza PEST (příklad tohoto může být vidět v historii společnosti Kodak) může vést k úplnému zhroucení. Koncem 20. století uvedla společnost za předpokladu, že jejími hlavními konkurenty jsou firmy specializující se na výrobu filmových kamer. Ale v té době již začalo s vývojem digitálních fotoaparátů, které Kodak nevěnoval velkou důležitost. Dnes je trh s digitálními fotografickými zařízeními nasycen výrobci, mezi něž dříve nevstoupila dříve známá firma.

Líbí se:
0
Metody matematické statistiky.
Jak provádět analýzu textu: plán a kroky
Jak je analyzována lekce?
Analýza faktorů: příklad kompilace a jeho
Analýza obsahu je nejobjektivnější
Analýza vnitřního prostředí podniku
Heuristická analýza v moderním světě
Analýza činností společnosti
Příklady SWOT analýzy různých typů
Nejlepší příspěvky
nahoru