Bůh a kmotr: povinnosti

Křest dítěte je zodpovědným krokem. Rodiče by si měli nejen být jisti, že je to nezbytné pro dítě, ale také správně zvolit křižáky. Protože podle osudu kmenů závisí výchova dítěte na víře a zbožnosti.

kmotra povinností
Na kříži

Pokud jsou ženy vícetaková událost jako křest, pak muži mohou nechat některé detaily a okamžiky běhat jejich směr. Nedělejte to, protože každý kmotr si musí pamatovat, že za své skutky bude nakonec zodpovědný před Bohem. Proto se předem musí kmotr své povinnosti důkladně naučit vědět, co má dělat v této nebo té situaci.

Příprava

povinnosti kmotra při křtu

Bůhvíři by si měli pamatovat, že pokud anoOni nabídli takovou zodpovědnou roli, nemohou odmítnout, považují se za špatné znamení. Při shodě se svým novým statusem křestních rodičů by měli mít dobrou představu o tom, co budou muset dělat nebo ne, a chtějí se připravit na obřad. Několik dní před křtem dítěte by kmotři měli pozorovat půst, ne žít sexuální život. Je také třeba připomenout, že ateisté, stejně jako lidé, kteří jsou ženatí, nemohou být kmotry. Co by kmotna a kmotr pochopili? Povinnosti, které jsou jim přiděleny, musí být přísně dodržovány, ať se jim to líbí, nebo ne. Dřívější dítě mělo pouze jednoho kmotra, jeden sex s ním, dnes se trochu změnilo, ale hlavní je kmotr, který je stejného pohlaví jako dítě. Je také třeba připomenout, že veškeré výdaje na přípravu ceremoniálu kmotra by měly být převzaty. Muž koupí kříž, a také platí za služby kostela (fotograf), žena koupí křtiny košili a ručník - kryzhma. Také, kmotra by měla připravit lahůdky pro hosty, kteří přišli k blahopřání dítěte v tak důležitý den jako křest.

Ceremonie

Kostelní kmotra by si měla vzpomenout na to, aby se na obřadkřest nelze namačit, tj. použít jakýkoliv make-up. Nevzdávejte žádné šperky, ale můžete a dokonce je třeba si položit svůj vlastní kříž. Povinnosti křtítaného kněžka nezahrnují nic obtížného. Stačí, abyste si dítě udržela a udělala všechno, co otec poví. Je také lepší předběžně se naučit modlitbu "Symbol víry", bude třeba ji vyslovovat během křtu. Povinnosti kmotra během ceremonie jsou stejné.

povinnosti kmotra

Život

Stojí za to znovu připomenout, že hlavním kmotrem proDítě je osoba, která je s ním stejného pohlaví. Pokud je kluk pokřtěn, musí být kmotrem jeho povinnosti dobře pochopen. Koneckonců, bude muset říci dětem, který je Bůh, jaká víra je dítě a jak se správně chovat s různými církevními obřady. Znalost povinností kmotra by člověk měl vést upřímný, zbožný život, protože dítě bude rovnocenné s ním, aby se podíval na způsob jeho chování. Mylné pochybení je, že kmotři by měli dávat dítěti jen na mnoho svátků, ale to nestačí. Je to kmotra a kmotr, jehož povinnosti - duchovní výchova dítěte jsou zodpovědné za to, jaký typ dítěte se stane, jak bude později uspořádáno ve společnosti.

Líbí se:
0
Manžel sestry - kdo to je?
Jak vybrat křestní šaty pro dívku
Co musíte křtít dítětem
Mohu odmítnout být kmotrem nebo
Kostelní kmotřice - povinnosti čarodějky
Bylo by moudré pamatovat si, kdo je kmotrem.
Tradiční gratulace křtem
Co má kmotra křtu?
Jaká je povinnost kmotra?
Nejlepší příspěvky
nahoru