Cenové strategie

Vývoj cenové politiky podniku je záležitostíobtížné a důležité. Jsou-li podniky začínají, nabídla se objeví pouze produkty na trhu, je třeba začít přemýšlet o tom, co nika by chtěla vzít, a jaké procento z cílové publikum zachytit, a pak podle toho zvolit strategii tvorby cen. Po dosažení určité úrovně, společnost rozšířila, že plánuje zvýšit podíl přítomnosti, nebo vůbec měnit rozsah a cílovou skupinu, a tudíž několik politika změní hodnotu svých výrobků.

V profilu je literatura vynikajícíKlasifikace typů cen a strategií použitých v tomto případě. A téměř každá sekce věnovaná tomuto tématu končí myšlenkou, že vedení podniku vyžaduje komplexní akci. To znamená, že ve své osobní cenové strategii musí být prvky z několika možností přítomny v různých poměrech. Koneckonců, vedení na trhu lze dosáhnout pouze s flexibilním přístupem k cenám a jejich zákazníkům. A tato axiom je použitelná pro jakýkoli průmysl. Hlavním úkolem není ublížit a najít způsoby, jak získat zákazníka. Je velmi důležité nezůstat bez zisku.

Jak obchodníci nabízejí k výpočtu ceny produktu? A jaké jsou hlavní cenové strategie?

Nejtěžší etapou výroby je počáteční,když dobývá trh pouze. V tomto případě se cena stává určujícím faktorem pro mnoho kupujících. A budeme mluvit o tomto konkrétním období.

Společnost může okamžitě instalovat na své zbožíminimální přípustné náklady a zisk z prodeje bude také minimální. Taková strategie "průlomu" je vhodná pouze tehdy, pokud je firma připravena nabízet na trh velký objem svých produktů a uspokojit poptávku v krátké době.

Nízká cena zboží podnikatelů dátněkdy nejen proniknout na trh, ale také eliminovat hospodářskou soutěž nebo dosáhnout nejvyššího možného objemu prodeje před tím, než podobný produkt nabídne konkurent. Výhoda zde samozřejmě není v zisku získaném z každé prodané jednotky, ale v samotných objemech prodeje. Účinnost této cenové strategie pro malé a střední podniky bude maximalizována, pokud budou schopny soustředit výrobu na malý segment trhu. Zde, jak říkají, přišli - viděli - zachytili a pak odešli.

Zboží můžete prodávat zjevně nadhodnoceným zbožímhodnoty, pomocí strategie nazývané "skimming". V tomto případě je produkt zaměřen výhradně na publikum, které je připraveno koupit nové produkty, a cena jim sděluje určitou výhodu, jedinečnost před ostatními. Tato politika je vhodná pro takové průmyslové odvětví, jako jsou například léčiva, kde jsou vynakládány velké výdaje na výrobu (výzkum, vývoj) nových produktů. Ale tato cenová strategie má nevýhodu - nemůže být použita dlouho. Takže cestovní společnosti pro nový produkt nejprve drží poměrně vysoké ceny, a když poptávka začne dramaticky klesat, musí je snížit, aby získali zákazníky s nižší kupní silou.

Řízení některých podniků ve stejné oblastinapříklad v restauracích, nočních klubech, využívají strategie takzvaných prestižních cen, což odpovídá touze po umístění jejich služeb (zboží) do kategorie VIP. V tomto případě je vysoká cena, spojená s exkluzivitou, určitou prestiž a statusem, signálem pro bohaté zákazníky, na kterých se firma spoléhá. Při použití jiné cenové strategie by cílová skupina s největší pravděpodobností právě tento produkt (služba) ignorovala.

Výše uvedené strategie nejsou vhodné pouze prostupně vstupu na trh. Pro další propagaci zboží však musí být doplněny dalšími prvky, například systémem slev, diskriminačními nebo psychologickými cenami.

Líbí se:
0
Strategie integrovaného růstu jako druhu
Marketingové strategie - efektivní
Nejlepší strategie na PC
TOP 5: globální strategie nebo "Bůh"
Strategie pro historii: zajímavé hry
Metody oceňování trhu
Strategie rozvoje podnikání -
metody oceňování
Způsoby tvorby cen v marketingu
Nejlepší příspěvky
nahoru