Typy a formy vlastnictví. Obsah a hlavní funkce

Podle ruské ústavy jsou práva na soukromé, obecní, státní a jiné formy vlastnictví uznávána a chráněna v naší zemi.

Podnik je ve své podstatě takový druhkomplex nemovitostí, jehož účelem je realizace zakladatelů na vlastní riziko a riziko podnikatelské činnosti. Podnik zahrnuje zpravidla vybavení, inventář, dluhy, práva a nároky, stejně jako všechny typy nemovitostí. V občanském zákoníku Ruské federace se rozlišují takové typy a formy vlastnictví, jako jsou hospodářské společnosti a partnerství, státní a obecní podniky a výrobní družstva.

typy a formy vlastnictví

Typy vlastnictví a formy vedení:

1) Plné partnerství vede všechny typy aformy vlastnictví. Zahrnuje osoby, které vykonávají svou činnost na základě smlouvy, která bude mezi nimi uzavřena. Odpovědnost, kterou nesou, je neomezená, což ve skutečnosti znamená ztrátu jejich majetku v případě selhání nebo selhání podniku.

2) Partnerství o víře se mírně lišíprvní typ řízení, jelikož kromě hlavních účastníků zahrnuje i investory, kteří se nezúčastní na činnosti podniku. Co se týče odpovědnosti, vkladatelé riskují pouze vlastní finance a účastníci nesou stejný neomezený závazek jako účastníci první formy řízení.

3) Společnost s ručením omezeným neboLLC. Hlavními lidmi v něm jsou lidé, kteří mezi sebou sdílejí veškeré kapitálové hodnoty v souladu se zřizovacími dokumenty. Jak naznačuje název, riskují pouze jejich příspěvky.

4) Druhy a formy vlastnictví jsou rozdělenytaké společnosti s dalšími odpovědnostmi. Obvykle jsou majetkem několika osob nebo jednoho. Počáteční počáteční kapitál je rozdělen na akcie, které ohrožují zakladatele, ale navíc nesou vedlejší odpovědnost.

typy vlastnictví a formy řízení

5) Akciová společnost. Majitelé tohoto druhu podniku jsou akcionáři, tj. Vlastníci akcií, a to jak běžných, tak preferovaných. Majitel je dokonce ten, kdo má pouze jednu podíl na společnosti. Riziko je realizováno pouze v mezích hodnoty, která byla zaplacena za určitý počet akcií. V případě úpadku společnosti bude její majetek rozdělen mezi vlastníky v pořadí fronty a podle počtu akcií, které vlastní.

6) Další z těch, kteří reprezentují druhy aforma vlastnictví, bude výrobní družstvo. Jedná se o dobrovolné sdružení občanů a je založeno na jejich členství a především na zapojení zaměstnanců se zavedením počátečních příspěvků jako počátečního kapitálu pro zahájení činnosti firmy. Takové výrobní sdružení se ve většině případů zabývá hospodářskými činnostmi.

7) Docela jinou věcí je stav aobecní jednotné podniky. Jedná se zpravidla o obchodní organizace, které nejsou svěřeny vlastnickému vlastnictví, aniž by majiteli připisovaly majetek.

druhy vlastnictví pozemků

Pozemek může být jak v individuálním, tak v osobním vlastnictví.

V naší zemi existují tyto druhy vlastnictví pozemků:

1) Právo vlastnit soukromý majetek právnické osoby.

2) Právo vlastnit soukromý majetek fyzické osoby.

K tomu bych chtěl dodat, že v současné době je právo vlastnit majetek v zahraničí naprosto nezávislým druhem práva.

Líbí se:
0
Vlastnictví pozemků. Co to je?
Vlastnictví a jiná vlastnická práva
Typy podniků
Typy státu a jeho typy jako důvody
Formy vlastnictví v RF a jejich hlavní
Pojem a obsah vlastnických práv
Formy vlastnictví a jejich klasifikace
Získávání a ukončení práv
Druhy sociálních služeb a GOSTs - on
Nejlepší příspěvky
nahoru