Způsoby zvyšování efektivnosti podniku

Ekonomická účinnost činnostípodniky - jeden z typů efektivnosti podniku, představuje poměr výsledku získaného k vynaloženému materiálu a finančních zdrojů. Tento typ efektivity závisí především na racionálním využívání všech typů zdrojů s jejich strukturou. Tyto poměry jsou dány zejména specifickými vlastnostmi výroby, technickým vybavením, úrovní technologického rozvoje, organizací práce a poměrem intenzivních k extenzivním výrobním faktorům. Stav struktury je silně ovlivněn vnějšími faktory, jako jsou trhy zdrojů, nabídka a poptávka po určitém druhu zdrojů, ceny zdrojů atd.

Proces měření již plánovaného nebo již plánovanéhoDosažená úroveň efektivity podniku je spojena s definicí kritéria a vytvořením systému odpovídajících ukazatelů. Ukazatele výkonnosti podniku jsou rozděleny do několika skupin:

- obecné ukazatele efektivity výroby;

- ukazatele odrážející účinnost organizace a využití práce;

- ukazatele charakterizující stupeň využívání a distribuce výrobních aktiv;

- ukazatele odrážející efektivitu využití všech finančních zdrojů.

Komplexní opatření a opatření pro růstefektivnost průmyslové a ekonomické činnosti názvu podniku způsoby zvyšování efektivity činnosti podniku. Mezi hlavní způsoby, jak zlepšit efektivitu výroby, patří snížení intenzity práce a zvýšení produktivity práce. Rovněž hlavními způsoby jsou racionální a ekonomické využívání zdrojů a surovin, pokles indexu kapitálové náročnosti a zlepšení investiční aktivity společnosti.

Způsoby zlepšení výkonupodniky znamenají zavedení vědeckého a technologického pokroku v podniku, včetně revolučního přestavování výrobních prostředků na základě nejnovějších vědeckých úspěchů v oblasti technologií a technologií. Takové zásadní změny v technologii, mobilizace technických, organizačních, sociálních a ekonomických faktorů výrazně zvýší index produktivity práce.

Způsoby zlepšení výkonupodniky také implikují použití úsporného režimu. Faktory šetřící zdroje by měly být rozhodující pro uspokojování stále rostoucí poptávky po palivech, surovinách, materiálech a energii.

Kromě toho způsoby, jak zvýšit efektivitučinnosti podniku také zahrnují opatření k lepší distribuci a využívání hlavních zdrojů a prostředků organizace. Je velmi důležité maximálně využít výrobní potenciál podniku, sledovat rytmus výroby a maximalizovat využití výrobního zařízení. Výsledkem těchto činností bude zrychlená míra růstu hotových výrobků bez zbytečných investic a investic.

Důležitým místem pro zvýšení efektivityOrganizační a hospodářské faktory zaujímají organizační strukturu. Rovněž je nezbytné rozvíjet sociální infrastrukturu a metody řízení. Je nezbytné zlepšit metody a formy řízení, metody plánování, stimulace, povzbuzení. Zvláštní místo při snižování podílu výdajů na zdroje a zintenzivnění celé ekonomiky organizace patří k opatřením ke zlepšení úrovně kvality výrobků prodávaných k prodeji. Úroveň kvality produktů by měla být základním faktorem, který vyžaduje pečlivé sledování.

Líbí se:
0
Analýza a diagnostika finančních a ekonomických
Restrukturalizace podniku a jeho restrukturalizace
Analýza investičních aktivit
Indikátory ekonomické výkonnosti
Finanční ukazatele -
Konkurenceschopnost podniku a analýza
Analýza činností společnosti
Ukazatele ekonomické efektivnosti
Analýza finančních a ekonomických činností
Nejlepší příspěvky
nahoru