Hlavní typy veřejných sdružení

Hlavní typy veřejných sdružení a jejichčinnosti jsou regulovány určitým systémem právních předpisů. Jeho strukturálními prvky jsou: zákon se stejným názvem a zákony týkající se konkrétních typů těchto organizací.

typy veřejných sdružení

Například některé typy veřejnostisdružení se ve své činnosti řídí zákonem, který určuje sociální ochranu zdravotně postižených osob. Je také možné zahrnout do tohoto legislativního systému občanský zákoník, který obsahuje některé poměrně důležité ustanovení o fungování veřejných sdružení jako subjektů občanského práva.

Je třeba poznamenat, že existují takové typyveřejné sdružení, jejichž činnosti neobsahují žádné zvláštní legislativní dokumenty. Proto se řídí základním zákonem uvedeným nejprve v tomto článku. Tento dokument se vztahuje na všechny typy veřejných sdružení, které jsou vytvořeny z iniciativy samotných občanů, s výjimkou náboženských společností, jakož i jiných komerčních podniků a neziskových organizací vytvořených s jejich pomocí. Ve své oblasti působnosti mohou existovat další struktury neziskových zahraničních nevládních podniků a sdružení založených na ruském území.

koncepce a typy veřejných sdružení

Tento zákon dává základní koncepci a typykteré jsou založené na zásadách dobrovolnosti, samosprávy a nekomerčního směru vytvořené z iniciativy samotných občanů. Jsou sjednoceni na základě společných zájmů při provádění stejných cílů, které jsou uvedeny v chartě této organizace.

Hlavní formy veřejných sdružení se vyznačují těmito rysy:

  • jejich vzdělání provádějí právnické osoby a jednotlivci dobrovolně;
  • neexistují žádné orgány státní moci atyto organizace nejsou předmětem zákonodárství; zdroj těchto pravomocí může sloužit pouze jako zvláštní regulační a právní dokumenty;
  • nejsou komerčními podniky, jejichž hlavním cílem je zisk.

Veřejné sdružení jsou klasifikována podle určitých kritérií:

  • formy veřejných sdružení
    o organizační a právní formě rozlišují veřejnost: organizace, hnutí, nadace a instituce;
  • cestou jejich legalizace - sdružení, která jsou registrována v souladu se státní registrací (přidělenou status právnické osoby) a podniky bez ní;
  • o územní příslušnosti (všechny ruské, meziregionální, regionální a místní sdružení);
  • na principu organizace - sdružení, kteréjsou založeny na členství a bez členství. (Členové těchto organizací mají tedy práva a povinnosti v souladu s jejich chartem a členové sdružení bez členství se na svých činnostech účastní bez odpovídající registrace podmínek pro takovou účast.)
  • </ ul </ p>
Líbí se:
0
Typy právních norem
Vedení státu a obcí -
Administrativní právní status ruských občanů:
Metodická práce ve škole
Známky právního státu.
Typy organizací a jejich stručné charakteristiky
Občanská společnost je sebeurčení
Statistické pozorování: definice,
Veřejné sdružení jako ukazatel
Nejlepší příspěvky
nahoru